top of page

Att anlita oss ska kännas bra -för alla. 
Proluo betyder tvätta/städa rent på Latin

Du som kund är hjärtat i vår verksamhet. Du ska alltid känna dig trygg och nöjd i ditt val av Proluo. Det innebär att vi har en generös nöjd kund-garanti, låga priser, fasta säkerhetsrutiner och engagerade anställda.

Bär rengöringsmedel

Vi står för

Vi är städfirman som fokuserar på kundservice och långsiktiga relationer.

Du skall alltid kunna lita på att vi utför vad vi lovat, att vi gör det på ett säkert sätt samt att våra anställda trivs och har rätt förutsättningar för att göra ett riktigt bra jobb.

Vår kvalitetsgaranti är mycket enkel. Vi vill ha nöjda kunder. Så om vi har gjort något fel eller om du inte är nöjd med vår städning, så åtgärdar vi det du inte är nöjd med. Tänk dock på att du måste reklamera tjänsten till oss senast tre dagar efter servicetillfället.

Vi ser alltid till att våra anställda har konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor samt att de får rätt utbildning och information innan de utför uppdrag i ditt hem. Det tror vi skapar bäst förutsättningar för både nöjda kunder och anställda.

Alla som jobbar på Proluo respekterar våra kunders hem och egendom. Våra anställda har en bra ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar ifall något händer dem när de är på plats i ert hem. Vår ansvarsförsäkring täcker naturligtvis också eventuella skador på person och egendom i ert hem som vår personal orsakar. 

Vår arbetsplats är ditt hem – och det förpliktigar. Därför har vi fasta rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter. 

bottom of page