• Team Proluo

RUT-AVDRAGET, SÅ FUNGERAR DET

Många frågar hur rutavdraget fungerar. Har jag rätt till rutavdrag vid hemstädning? Gäller RUT-avdraget för flyttstädning? Här ska vi försöka svara på de vanligaste frågorna som vi får gällande RUT.


VEM HAR RÄTT TILL RUTAVDRAG? Det finns några grundläggande krav på dig som köpare för att du ska få rutavdrag.

  • Du måste ha fyllt minst 18 år innan årets slut.

  • Du, eller din förälder, ska ha använt bostaden.

  • Du ska betala tillräckligt med skatt i Sverige.

  • Du ska ha rutavdrag kvar att nyttja.

Du kan läsa mer om rut och rot på Skatteverkets hemsida.

Kan man få rutavdrag för städning hemma hos föräldrar? Ja, du kan få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet. Däremot så kan man inte få rutavdrag för arbete utfört i ditt barns hem. Viktigt att du vid beställningen meddelar om fakturan och rutavdraget ska gå till dig istället för dina föräldrar.

Hur fungerar det för dödsbo? Ett dödsbo har inte rätt till RUT-avdrag för tjänster som utförs efter dödsfallet. Däremot för de delar som utfördes innan dödsfallet inträffade har dödsboet fortfarande rätt att göra avdrag för. Vid beställning är det därför viktigt att du meddelar oss att det gäller ett dödsbo. Har du frågor eller vill dubbelkolla något innan beställning, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Hur fungerar rutavdraget? Vi drar på fakturan automatiskt av rut-avdraget, halva kostnaden för arbetet. Efter att du betalat fakturan söker vi sedan ersättning från Skatteverket för den del vi dragit av på fakturan. Skatteverket granskar att ni har rätt till skattereduktionen och meddelar oss beslut. Om det beviljas betalar Skatteverket ut avdraget till oss som städfirma. Om Skatteverket däremot skulle neka avdraget så får vi ett meddelande om det och kontaktar er för att se om det finns någon annan i hushållet som vi kan lägga avdraget på istället.

Hur mycket skattereduktion kan man få? Rutavdraget är 50% av arbetskostnaden. För städning med rut kan man som högst få 75 000 kr i skattereduktion per år. Är man däremot flera i hushållet så kan varje person få som mest 75 000 kr i avdrag. Att tänka på är att även ROT räknas in i det årliga maximala beloppet på 75 000 kr.

Vad händer om jag redan nyttjat fullt avdrag? Om du redan nyttjat hela ditt rutavdrag så finns det lite olika alternativ. Vi kan fakturera er hela beloppet utan avdrag. Alternativt om du har någon mer i hushållet som vi kan göra avdraget på, så kan vi lägga över ansökan för skattereduktion på hen istället. Oavsett vilket alternativ du väljer så behöver du kontakta oss, så vi vet. Skulle du inte ha någon annan att lägga över avdraget på så kan du även kontakta oss för att se vilka lösningar vi kan komma överens om.