top of page
rengöringsprodukter

Säkert & Tryggt

Du kan känna dig helt trygg när du anlitar oss! Vi tar fullt ansvar för alla arbeten och all vår personal och du kan alltid nå en ansvarig hos oss om du skulle behöva det.

Din & Vår trygghet

Vi erbjuder:

 • Kostnadsfria hembesök.

 • Egen kontaktperson.

 • Personlig presentation av företaget.

 • Arbetsbeskrivningar med tydliga instruktioner.

 • Internutbildad personal.

 • Fortlöpande internutbildning av personalen.

 • Säker nyckelhantering med kodad nyckel som ej går att spåra till ditt hem. 

 • Nycklar kvitteras in och ut i en obruten kedja av kund och personal

 • Kontroll av vår personal i polisregister.

 • Referenser på vår personal vid nyanställningar.

 • Ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar.

 • Tystnadsplikt och sekretessavtal på all vår personal.

 • Olycksfallsförsäkring på vår personal.

 • Speglar Kollektivavtal för vår personal.

 • Samma städare som kommer.

 • Vid sjukdom eller att någon slutar hos oss informeras du innan vi skickar någon ny.

 • På större arbeten har vi alltid flera personer som är inarbetade och kan vara backup.

bottom of page